http://www.visie09.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/stem3gk-is-656.jpglink

Verkiezingen in België 2014

Verkiezingen zijn een essentieel instrument voor de werking van de democratische staten. Verkiezingen (stembusgangen) zorgen ervoor dat de bevolking via politieke partijen vertegenwoordigd wordt in de wetgevende organen van diverse bestuursniveaus, zoals parlementen en raden. Deelnemen aan verkiezingen, d.i. gaan stemmen, is in België verplicht.

Welke verkiezingen zijn er in België?

In België kan u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen:

 • 1. Europese verkiezingen: vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 • 2. federale verkiezingen: voor de federale parlementaire instellingen:
  • de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • de Senaat
 • 3. regionale verkiezingen: voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's, bv.:
  • het Vlaams Parlement
  • het Waals Parlement
  • het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • 4. provinciale verkiezingen: voor de Provincieraad
 • 5. gemeentelijke verkiezingen: voor de gemeenteraad.

Wie organiseert de lokale en regionale verkiezingen?

 • 1. verkiezingen gemeenteraden:
  • Vlaamse overheid - uitvoering door Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Afdeling Organisatie en Beheer van het Agentschap)
 • 2. verkiezingen provincieraden
  • Vlaamse overheid - uitvoering door Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Afdeling Organisatie en Beheer van het Agentschap)
 • 3. verkiezingen Vlaams Parlement:
  • federale overheid - Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • met ondersteuning van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober 2012 (lokale verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op zondag 25 mei 2014. Hieronder vindt u per bestuursniveau hoe vaak de verkiezing plaats vindt en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

BESTUURSNIVEAU HOE VAAK? VOLGENDE KEER

  • Gemeentelijk (+districten Antwerpen) om de 6 jaar oktober 2018
  • Provinciaal om de 6 jaar oktober 2018
  • Vlaams (regionale verkiezingen) om de 5 jaar 25 mei 2014
  • Federaal om de 4 jaar * 25 mei 2014
  • Europees om de 5 jaar 25 mei 2014

* Na de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 zullen de federale verkiezingen om de 5 jaar plaatsvinden in plaats van 4 jaar. De deelstaten krijgen ook het recht om na de verkiezingen van 2014 de datum van de regionale verkiezingen en de duur van de legislatuur aan te passen.

Waarom verkiezingen?

In een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging zoals in België, worden regelmatig verkiezingen gehouden opdat de burgers hun vertegenwoordigers voor de verscheidene assemblees zouden kunnen aanwijzen.

    • Grondbeginselen van het Belgisch kiessysteem
    • De grondbeginselen van het Belgisch kiessysteem zijn vastgelegd in de Grondwet:
    • de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel
    • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast
    • iedere kiezer kan één stem uitbrengen
    • de stemming is geheim
    • de stemming is verplicht
    • de stemming gebeurt in de gemeente

Daarnaast is er nog een geheel van algemene of specifieke wetten en reglementaire besluiten over de verkiezingen.

Overzicht verkiezingen in België

  • Federale verkiezingen: verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de Senaat (om de vier jaar, de laatste was op 13 juni 2010)
  • Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen, ook regionale verkiezingen genoemd, en de Europese verkiezingen: verkiezing van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de vijf jaar, de laatste was op 7 juni 2009)
  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeenteraden (om de zes jaar, de laatste was op 14 oktober 2012)

De volgende verkiezingen

De federale verkiezingen van juni 2014 zijn de volgende verkiezingen.

Veelgestelde vragen

Voor alle informatie rond verkiezingen kunt u terecht op de website van de Directie van de Verkiezingen. U vindt er onder andere een antwoord op enkele veelgestelde vragen rond de voorwaarden om te stemmen (de kiesvoorwaarden), de stemplicht, de stemming bij volmacht en stemmen in het buitenland.

Organisatie van de verkiezingen

De organisatie van de verkiezingen is in handen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met uitzondering van de verkiezingen voor de provincie- en gemeenteraden, waarvoor de drie gewesten elk apart volledig verantwoordelijk zijn.